dilluns, 12 de setembre de 2011

PRESENTACIÓ DEL CURS OPTATIVA 2n ESO I AVALUACIÓ PRÈVIA. HISTÒRIA DE L'ARTIES GELIDA                                                                          SETEMBRE 2011

CURS 2011-12


ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS. OPTATIVA 2n CURS ESO: HISTÒRIA DE L’ART

Les ciències socials estudien els grups humans: la seva evolució en temps passats –la història -, la seva situació en un medi físic, ecològic –la geografia -, les relacions entre les persones en la seva vida en col·lectivitat –la sociologia- , l’ús que es fa dels recursos –l’economia- , les relacions de poder en cada grup humà –la política- .
Les Ciències Socials, en conjunt, ens ajuden a interpretar el món actual i la Història ho fa en funció del que la humanitat ha llegat i com ha actuat en els temps passats. La Història de l’Art, en concret, estudia allò que la humanitat ha cregut que és bell o digne de ser estètic dins l’àmbit de la creativitat humana. Aquestes creacions també ens documenten i ens donen a conèixer com han viscut i han pensat altres dones i homes d’altres èpoques. Els historiadors  i les historiadores ens n’hem adonat  que els fils que mouen tota aquesta creativitat al llarg dels segles tenen sempre el mateix motor. Conèixer i rescatar aquestes obres de la història de l’Art enriqueixen la humanitat perquè ens ajuden a conèixer-nos millor.

En conseqüència, els Objectius d’aprenentatge del curs són:

1.  Comprendre i valorar els canvis en el concepte l'art i l'evolució de les

seves funcions socials al llarg de la història. Té el mateix valor artístic (no econòmic) un quadre de Picasso que un de Velazquez?
2.   Entendre les obres d’art en la seva globalitat, com a reflex de la creativitat humana, convertides en objectes per a ser gaudides per sí mateixes i valorades com a documents testimonials d’una època i una cultura concretes.  Hagués tingut sentit la pintura de Picasso pintada en temps de Velazquez  i Las Meninas pintat com a retrat en època de Picasso?


3.     Conèixer el llenguatge artístic bàsic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica per a utilitzar-la amb precisió i rigor.  Què és un  picapedrer, un arc de mig punt i un arc apuntat ? Una gàrgola, la pintura al tremp, la pintura al fresc, la creu llatína i la creu grega?
 
 

 
4.    Identificar, analitzar , caracteritzar i diferenciar algunes de les obres més importants i universals  dels estils artístics de l’Edat Mitjana i  l’Edat Moderna, els dos períodes que estudiarem a la matèria de Ciències Socials de 2n ESO, així com dominar i identificar el tempshistòric i la cronologia de cada estil. Quina d’aquestes dues esglésies és Romànica i quina Gòtica?
 
 
 
5.Identificació de les funcions de l'art en les diferents èpoques en relació amb artistes, clients i promotors. Tenen la mateixa funció aquestes tres obres realitzades durant el barroc, en el segle XVII?
 

 
 
 
6.    Identificació i valoració del paper de les dones en la creació artística.Aquest és  el tema pictòric de “Sussana i els vells” en dos quadres barrocs (segle XVII); quins dels dos ha estat pintat per una dona artista?
 
 
7.    Conèixer obres, autors i temes en la producció artística dins l'àmbit de la historia medieval i moderna  de Catalunya.  Qui no coneix aquestes obres?

8.    Consegüentment,  definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques i valoració de la necessitat de protegir el patrimoni com a herència cultural dels grups humans i difondre'lSeria la mateixa Gelida, sense el seu Castell, funicular i cases modernistes?
 
 
 
 9.    Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als processos de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la varietat de manifestacions. Si no hagués existit el romànic l’ hagués seguit el gòtic , i d’aquest el renaixement?
 
 
 
 
 
Metodologia de treball i avaluació

·         Treballarem a partir d’eixos cronològics, diapositives, Powers points, plànols, textos, imatges, documentals, pel·lícules, activitats de la xarxa, webqüests, etc

·         Prendrem apunts i passarem per escrit tot el que fem: exercicis, explicacions, esquemes, treballs, impressions.

·         Haurem de presentar un dossier al final de cada trimestre amb tota la feina i treballs de la matèria, la nota del qual serà la qualificació  de l’avaluació (70-80%)  junt  amb la valoració de l’actitud d’esforç, treball, col·laboració i respecte (30-20%). Per tant, el treball a l’aula és essencial per a aprovar l’assignatura. Aquest dossier trimestral l’haurem de guardar a casa durant el curs per entregar-los tots tres junts a final de curs, amb la seva presentació corresponent.

·         Normes bàsiques d’ús dels ordinadors a l’aula:

-       L’ordinador haurà d’estar sempre plegat mentre la professora no indiqui el contrari.

-       No es permet l’ús dels auriculars si no ho autoritza de forma extraordinària la professora.

-       Quan s’hagi d’ utilitzar  l’ordinador no es poden executar programes que no siguin autoritzats per la professora; el Facebook, xats, Messenger, jocs i programes de descàrrega també només autoritzats pel centre o professora.

-       La barra de tasques (part inferior de l’escriptori ha d’estar sempre visible).

-       L’ordinador és una eina per a millorar el rendiment educatiu a l’aula i en cap cas per a impedir-ho.


 
Bé, ara, és qüestió de saber molt bé els acords de treball pactats a la classe i posar-se les piles per començar i acabar amb èxit.
 
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada